AUDYT ORGANIZACYJNY URZĘDU

businesswoman-3629643_1920

Organizacja pracy urzędu to niełatwe zadanie. Funkcjonujące systemy mają wiele mankamentów, co wpływa na tempo i jakość wykonywanej pracy, na relacje wewnątrzpracownicze i z klientami.

Mamy świadomość, że samo zidentyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji nie jest wystarczające. Dlatego nasz audyt obejmuje zarówno część diagnostyczną i wdrożeniową.

Jeśli chcesz, by Twój urząd funkcjonował efektywniej skorzystaj z naszej oferty.

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Oceniamy sytuację i opracowujemy plan wdrożenia motywacyjnego systemu wynagradzania, wiążącego się z wartościowaniem stanowisk pracy. Cały proces składa się z poniższych elementów.

 • ocena sytuacji (przegląd) organizacji i funkcjonowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w jednostce, w szczególności w zakresie systemów wynagradzania stanowisk pracy i motywacji pracowników
 • wartościowanie stanowisk pracy w jednostce ukierunkowane na:
  • obiektywne określenie złożoności i wymagań (stopnia skomplikowania pracy) na danym stanowisku pracy
  • ustalenie wartości danego stanowiska pracy według określonych kryteriów w celu uzyskania podstawy do przyporządkowania kategorii zaszeregowania
  • ujednolicenie zadań na danym stanowisku pracy
  • określenie wymagań, jakim powinien odpowiadać pracownik wykonujący zadanie na przyporządkowanym stanowisku pracy
 • rekomendacje zmian w zakresie systemu wynagradzania pracowników w jednostce opierającego się na wartościowaniu stanowisk pracy