AUDYT WEWNĘTRZNY

art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł.

Oprócz obowiązku przeprowadzania audytu w jednostkach, o których mowa w art. 274 ust. 3 o finansach publicznych, prowadzenie wewnętrznej kontroli powinno być elementem cyklicznym w każdym samorządzie czy spółce komunalnej, która chce w sposób właściwy zarządzać środkami publicznymi.

Untitled design

Dlaczego warto:

  • wyszukuje przyczyny wysokich i szybko rosnących kosztów
  • pokazuje sposoby na racjonalizacji kosztów
  • wskazuje możliwe oszczędności
  • ułatwia modelowanie oraz efektywne zarządzanie finansami
  • buduje silny punkt odniesienia do dalszych działań

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Mamy wieloletnie doświadczenie. Wychodzimy poza schematy przyjmowane przez większość audytorów. Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie struktury organizacyjnej, finansowej i prawnej wszystkich typów samorządów i ich jednostek organizacyjnych JST.

  • przeprowadzamy audyty wewnętrzne w samorządach, w których kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł
  • opracowujemy analizy ekonomiczno-finansowe funkcjonowania zakładów gospodarki komunalnej
  • przygotowujemy ocenę funkcjonowania wszystkich rodzajów jednostek organizacyjnych JST
  • przeprowadzamy analizy i oceny sytuacji finansowej JST
  • wykonujemy oceny dokonywania wydatków ze środków publicznych