Analiza sytuacji finansowej miast i gmin województwa lubuskiego na zamknięciu roku 2020

Opracowanie powstało na podstawie informacji zawartych w zbiorczych sprawozdaniach z wykonania dochodów i wydatków za miesiąc grudzień 2020 roku, dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, opublikowanych 10 marca 2020 roku. W niniejszym raporcie, opierając się na przykładzie samorządów woj. lubuskiego, podjęliśmy próbę odpowiedzi na poniższe pytania: Jak naprawdę wyglądała kondycja finansowa samorządów ziemi lubuskiej na zamknięciu roku 2020? … Czytaj dalej