DORADZTWO PRZY PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jeden z niedocenianych sposobów realizacji i finansowania zadań inwestycyjnych w samorządach.

Choć staje się ono coraz bardziej powszechne, to jednak skala zrealizowanych projektów w dalszym ciągu jest niewielka (pokutuje mit czwartego ”P”), mimo że zastosowanie tej formuły pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści dla docelowych odbiorców (mieszkańców) i samych samorządów.

Pamiętać jednak należy, że decyzja o realizacji inwestycji w tej formule powinna zostać poprzedzona rzetelną analizą merytoryczną, ekonomiczno-finansową i prawną, a dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz profesjonalnemu i kompleksowemu podejściu do przygotowania tego procesu, masz gwarancję, że będzie on przygotowany w sposób bezpieczny i efektywny z punktu widzenia interesów Twojego samorządu.

shaking-hands-3091906_1920

Dlaczego warto:

 • możliwość realizacji projektu poza wskaźnikiem z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 • optymalizacja poziomu jakości świadczonych usług publicznych,
 • możliwość realizacji kilku projektów inwestycyjnych jednocześnie,
 • korzystanie z prywatnego kapitału i ze specjalistycznego know-how / efektywności / innowacji,
 • zrealizowanie projektu na czas oraz zgodnie z zaplanowanym budżetem.

Jak pracujemy na Wasz sukces:

 • Przeprowadzamy wstępną analizę możliwości realizacji przedsięwzięcia, w tym:
  • diagnozę potrzeb/oczekiwań JST,
  • zdefiniowanie projektu.
 • Opracowujemy analizę przedrealizacyjną – ocenę efektywności, w skład której wchodzi:
  • doradztwo prawno-organizacyjne:
   • analiza stanu faktycznego oraz informacji i dokumentów przekazanych przez JST,
   • wstępna analiza interesariuszy,
   • analiza organizacyjno-prawna,
   • wstępna analiza ryzyka,
   • rekomendacja najbardziej efektywnej formy realizacji projektu,
   • badanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych - test rynku.
  • doradztwo ekonomiczno-finansowe:
   • analiza ekonomiczno-finansowa projektu.
  • doradztwo techniczne (opcjonalnie).
 • Kompleksowo doradzamy na etapie procedury wyboru partnera prywatnego.
 • Przygotowujemy projekty umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 • Kompleksowo doradzamy na etapie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.