Emisje obligacji komunalnych z naszym udziałem w 2020 roku – podsumowanie

Miniony rok był na rynku obligacji komunalnych rokiem specyficznym. II kwartał, w którym zazwyczaj organizujemy pierwsze emisje, upłynął pod znakiem niepewności spowodowanej pandemią COVID-19, spodziewanym ubytkiem dochodów JST i wyczekiwaniem na rozwój wydarzeń.

Część doradców zalecała samorządom jak najszybsze pozyskanie finansowania dłużnego strasząc: „bo później będzie drożej”, „bo później pieniędzy dla JST nie będzie”, „bo w obliczu kryzysu nikt samorządom nie pożyczy pieniędzy”. Do tego szybkiemu pozyskiwaniu długu sprzyjało również otoczenie makro: poluzowanie wskaźników w związku z tzw. tarczą antykryzysową, znaczna obniżka stóp procentowych.

My natomiast, wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenie naszych ekspertów, którzy z niejednym kryzysem mieli do czynienia, rekomendowaliśmy przede wszystkim zachowanie świętego spokoju i obserwowanie wydarzeń. Finanse publiczne to zdecydowanie nie jest miejsce na nerwowe ruchy i działanie pod wpływem impulsu.

Czas pokazał, że to podejście było jak najbardziej uzasadnione. Pod koniec III kwartału rynek ustabilizował się, wzrosła liczba składanych ofert w konkursach, a marże wyraźnie spadły, nawet do poziomu zdecydowanie poniżej 1,00%, co w ostatnim czasie stanowi rzadkość. Tym sposobem rok 2020 zakończyliśmy doradzając w 26 procesach emisji obligacji. Jest to podobny wynik, jak w latach poprzednich. Łączna wartość wyemitowanych przy naszej pomocy obligacji wyniosła niebagatelną kwotę 399.025.000 zł. Dla nas i naszych partnerów samorządowych nie liczy się ilość, ale jakość.

Średnie parametry naszych emisji w 2020 roku:

 • przeciętna wartość emisji wyniosła ponad 15,3 mln zł
 • przeciętny rok wykupu pierwszej serii to 2026 rok
 • przeciętny rok wykupu ostatniej serii to 2032 rok
 • przeciętny wskaźnik IRR (czyli marża wyrażona w jednej wartości) to 1,18%

Przy okazji warto wskazać kilka najciekawszych pojedynczych parametrów:

 • największa emisja opiewała na kwotę 130 mln zł
 • najmniejsza emisja to 1,3 mln zł
 • najdłuższa karencja w spłacie pierwszej serii w emisji to 13 lat
 • najniższa marża uzyskana dla pojedynczej serii obligacji to 0,50%
 • najniższy wskaźnik IRR (czyli marża wyrażona w jednej wartości) to rekordowe 0,69%!
 • najdłuższy okres wykupu to 2040 rok, czyli 20-letnia emisja
 • największe zainteresowanie pojedynczą emisją to 6 wiążących ofert

Zdarza się, że naszym klientom doradzamy, by jedną procedurą (jedną uchwałą, opinią RIO, konkursem ofert, umową emisyjną) zapewnić sobie możliwość emitowania obligacji również w kolejnym roku budżetowym. Z tej możliwości skorzystało czterech klientów.

Przeprowadziliśmy też jedną emisję, opiewającą na łączną kwotę 130 mln zł, z uruchamianiem środków w ciągu 3 lat (2020-2022) oraz z wykupem do 2040 roku, a oprocentowanie tej emisji okazało się zaskakująco korzystne.

Czterech naszych klientów skorzystało również z możliwość zrestrukturyzowania swoich innych zobowiązań przy wykorzystaniu organizowanych przez nas emisji obligacji. W każdym przypadku cel został osiągnięty i uzyskano korzystniejszy harmonogram spłaty (1 przypadek) bądź „tańszy pieniądz”, generując istotne oszczędności (trzy przypadki).

To wszystko pokazuje, że obligacje stanowią uniwersalne źródło finansowania: są dla dużych samorządów i dla małych, można nimi finansować niewielkie zadania, jak i ogromne wieloletnie projekty, można je przeznaczyć na inwestycje, jak i na restrukturyzację innych zobowiązań, można je spłacać zarówno przez kilka lat, jak i przez 20 lat.

Jedno nie ulega wątpliwości – warto skorzystać z naszego doradztwa, ponieważ wykorzystując nasze bogate doświadczenie, pomagamy w podjęciu właściwych decyzji.