FINANSOWANIE KAPITAŁOWE I UDZIAŁOWE

W naszych realiach tego typu projekty możemy podzielić na dwie grupy – finansowanie inwestycji przez spółkę komunalną ze środków pochodzących z dokapitalizowania przez udziałowca (samorząd) i/lub podmiot, który „czasowo wejdzie” do spółki. Natomiast drugi typ projektów, realizowany jest przede wszystkim przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i BGK Nieruchomości S.A. a dotyczy inwestycji mieszkaniowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i rewitalizacyjnych.

Ten model można przeprowadzić w dwóch wariantach:

 • podmiot finansujący nabywa nowe udziały w istniejącej spółce,
 • podmiot finansujący nabywa nowe udziały w istniejącej spółce oraz pożycza część środków w formie długu podporządkowanego.

Dopuszcza się także możliwość przeprowadzenia takich operacji dla spółki, która specjalnie zostanie utworzona do realizacji konkretnego zadania. Istnieje też możliwość zakupu przez podmiot finansujący mniejszościowego pakietu udziałów spółki od samorządu. W takim przypadku środki pochodzące z takiej transakcji pojawią się w budżecie JST jako dochód majątkowy.

W przypadku takich transakcji samorząd lub spółka są zobowiązane do odkupu sprzedanych wcześniej udziałów lub akcji. Jednak ten okres może wynosić nawet ponad 20 lat.

Ze względu na złożoność tego typu finansowania, ważne jest profesjonalne jego przygotowanie.

Jak pracujemy na Wasz sukces:

 • opracowujemy kompleksową analizę porównującą źródła finansowania
 • dostosowujemy instrumenty finansowe do indywidualnych potrzeb spółki
 • opracowujemy symulacje przychodów, kosztów i wyniku finansowego w zakresie rachunku zysków i strat z uwzględnieniem obciążeń finansowych związanych z realizacją i finasowaniem planowanych inwestycji
 • opracowujemy symulacje zestawień bilansowych z uwzględnieniem majątkowych konsekwencji związanych z realizacją i finasowaniem planowanych inwestycji
 • przygotowujemy ocenę wielkości względnych metodą wskaźnikową
 • opracowujemy dokumentację zgodną z wymogami prawnymi
 • przedstawiamy temat na spotkaniu z radą nadzorczą
 • przygotowujemy projekty uchwał
 • przeprowadzamy proces pozyskania finansowania:
  • przygotowanie zasad postępowania wraz z harmonogramem
  • przygotowanie specyfikacji zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych
  • przygotowanie oceny złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji oferty, która zdaniem firmy, jest najkorzystniejsza dla samorządu
  • przeprowadzenie negocjacji dotyczących ceny oraz zapisów umowy z podmiotem finansującym
 • wspieramy na każdym etapie współpracy