Kredyty inwestycyjne to kredyty długoterminowe, które służą spółkom przy finansowaniu wszelkich wydatków o charakterze inwestycyjnym, które nie znajdują pokrycia w planowanych przychodach budżetowych, a zwłaszcza na zakup, unowocześnienie lub budowę aktywów trwałych. Decyzja o kredycie długoterminowym powinna być poprzedzona skrupulatnie wykonaną analizą wpływu tego źródła przychodów na przyszły poziom wydatków (kosztów) spółki, a także możliwości zachowania i rozwoju dotychczasowego poziomu dostarczanych usług.

Na tą analizę składa się:
 • ocena kosztów przeznaczenia danego instrumentu,

 • termin spłaty,

 • możliwość zastosowania instrumentu z perspektywy JST.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • opracowujemy kompleksową analizę porównującą źródła finansowania,

 • dostosowujemy instrumenty finansowe do indywidualnych potrzeb spółki,

 • opracowujemy dokumentację zgodną z wymogami prawnymi,

 • przedstawiamy temat na spotkaniu z radą nadzorczą,

 • przygotowujemy projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosowną argumentacją,

 • przeprowadzamy proces pozyskania finansowania:

  • przygotowanie zasad postępowania wraz z harmonogramem,
  • przygotowanie specyfikacji zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych,
  • przygotowanie oceny złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji oferty, która zdaniem firmy jest najkorzystniejsza dla samorządu,
  • przeprowadzenie negocjacji dotyczących ceny oraz zapisów umowy          z podmiotem finansującym.
 • wspieramy, na każdym etapie współpracy.