Przy finansowaniu swojego rozwoju, samorządy coraz częściej decydują się na wybór instrumentu, jakim jest emisja obligacji samorządowych. Charakteryzuje się one przede wszystkim brakiem konieczności wnoszenia zabezpieczeń, które wymagane są np. przy kredycie. Kolejną z cech obligacji jest elastyczność wykorzystania pozyskanych środków, a także możliwości dostosowania spłaty obligacji do możliwości budżetu. Wybierając ten sposób finansowania, samorząd szybko uzyskuje środki, dzięki sprawnej procedurze.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • wykonujemy emisję w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb JST/spółki,

 • opracowujemy kompleksową analizę możliwości emisji obligacji,

 • opracowujemy dokumentację zgodną z wymogami prawnymi,

 • przedstawimy temat na spotkaniu z radnymi,

 • przygotujemy projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosowną argumentacją,

 • przeprowadzimy proces pozyskania finansowania:

  • przygotowanie zasad postępowania wraz z harmonogramem,

  • przygotowanie specyfikacji zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych,

  • przygotowanie oceny złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji oferty, która zdaniem firmy jest najkorzystniejsza dla samorządu,

  • przeprowadzenie negocjacji dotyczących ceny oraz zapisów umowy z podmiotem finansującym.

 • wspieramy, na każdym etapie współpracy.