OBLIGACJE PRZYCHODOWE

Obligacje przychodowe to jeden ze sposobów finansowania przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Od standardowych obligacji różnią je dwa istotne fakty.

Po pierwsze spłata ich nie jest wliczana do indywidualnego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a po drugie konieczne jest konkretne określenie źródeł spłaty pozyskanych w ten sposób środków np. z opłat czynszowych.

Obligacje przychodowe są idealne dla Twojego JST, jeśli:

- Twój samorząd nie chce lub nie może korzystać z umów partnerstwa publiczno-prywatnego lub

- chcesz realizować dużą inwestycję, a wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie pozwala na dodatkowe zadłużenie.

recha-oktaviani-h2aDKwigQeA-unsplash

Dlaczego warto:

 • w przypadku obligacji nie stosuje się Prawa Zamówień Publicznych
 • odpowiedzialność emitenta jest uzależniona od wartości przedsięwzięcia lub jego przychodów
 • przedsięwzięcia finansowane nimi są postrzegane przez instytucje finansujące jako przedsięwzięcia o najniższym ryzyku
 • mają niski koszt pozyskania kapitału

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Dzięki naszemu profesjonalnemu i kompleksowemu wsparciu w procesie emisji obligacji przychodowych, Twój samorząd uzyska najniższe warunki cenowe dla tego instrumentu.

ETAP 1 – przygotowawczy

 • analizujemy sytuację finansową JST
 • określamy realne zdolności budżetu poszczególnych lat do obsługi zobowiązań, w taki sposób aby umożliwić bezpieczny i zrównoważony rozwój JST
 • wyznaczamy optymalny okresu spłaty zobowiązania
 • analizujemy wpływ na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych

 • przygotowujemy rozwiązania dotyczące możliwości emisji obligacji
 • opracowujemy WPF zawierającej uzgodnione rozwiązanie
 • przygotowujemy projekt Uchwały Rady w sprawie emisji obligacji przychodowych, wraz ze stosownym uzasadnieniem
 • przedstawiamy wyniki prac Radnym

ETAP II – realizacyjny

 • przygotowujemy dokumentację przetargową (SIWZ) lub zapytanie ofertowe (specyfikację warunków postępowania) wraz ze skierowaniem do instytucji finansowych
 • udzielamy wyjaśnień w trakcie postępowania
 • weryfikujemy zapisy umów
 • przeprowadzamy negocjacje z wybranym oferentem, zarówno w zakresie ceny oferty, jak i zapisów umowy
 • opracowujemy dokumentację z postępowania wraz z oceną złożonych ofert oraz oraz udzielamy rekomendacji odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty