Oferta

doradztwo i zarządzanie finansami

Optymalizacja zadłużenia

Audyt wydatków oświaty

Analizy przedrealizacyjne

Efektywny model rozwoju

Audyt organizacyjny urzędu

Program poprawy zdolności finansowej

Strategia finansowa JST i zarządzania WPF

Tworzenie spółek komunalnych

Audyt wewnętrzny

finansowanie rozwoju JST

Obligacje komunalne

Obligacje przychodowe

Finansowanie kapitałowe i udziałowe

Obligacje spółek komunalnych

Partnerstwo publiczno-prywatne

Spółki komunalne

Studia wykonalności i biznesplany

Zlecenia zadań własnych JST w trybie przepisów PZP dot. IN-HOUSE

Audyt rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych

Analiza poszczególnych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej

Optymalny dobór źródeł finansowania inwestycji

Jak pracujemy na Wasz sukces?

jak-pracujemy-na-wasz-sukces