OPTYMALIZACJA ZADŁUŻENIA

Znajdziemy najtańsze rozwiązanie

Zmniejszymy Wasze obciążenia

Polepszymy zdolność finansową

Proces modyfikacji zaciągniętego długu ma na celu obniżyć koszty i/lub rozłożyć efektywniej ich spłatę, dzięki czemu uwolniony zostanie dostępny kapitał budżetowy JST.

To będzie skutkowało większymi zdolnościami do realizacji inwestycji.

Untitled design(5)

Dlaczego warto:

 • obniżenie kosztów posiadanych zobowiązań
 • dostosowanie spłaty do aktualnej sytuacji finansowej JST – niższe raty obciążenia
 • „oddech” dla budżetu
 • polepszenie zdolności finansowych swojego samorządu
 • poprawienie parametrów swojego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych
 • umożliwienie pełniejszej realizacji palowanych inwestycji

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji zadłużenia.

ETAP 1 – przygotowawczy

 • analizujemy zawarte umowy z kredytowo-obligacyjne
 • określamy realne zdolności budżetu poszczególnych lat do obsługi zobowiązań, w taki sposób aby umożliwić bezpieczny i zrównoważony rozwój JST
 • przygotowujemy rozwiązania i określamy wpływ proponowanych działań na sytuacje finansową samorządu
 • dobieramy pod względem cenowym odpowiednie źródło finasowania (obligacje, kredyt) procesu
 • opracowujemy WPF zawierającej uzgodnione rozwiązanie
 • przygotowujemy projekt Uchwały Rady w sprawie zastosowania uzgodnionego rozwiązania, wraz ze stosownym uzasadnieniem
 • przedstawiamy wyniki prac Radnym

ETAP 2 – realizacyjny

 • przygotowujemy dokumentację przetargową (SIWZ) lub zapytanie ofertowe (specyfikację warunków postępowania) wraz ze skierowaniem do instytucji finansowych
 • udzielamy wyjaśnień w trakcie postępowania
 • weryfikujemy zapisy umów
 • w razie potrzeby przeprowadzamy negocjacje z wybranym oferentem, zarówno w zakresie ceny oferty, jak i zapisów umowy
 • opracowujemy dokumentację z postępowania wraz z oceną złożonych ofert oraz udzielamy rekomendacji odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty