OPTYMALNy DOBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJI

Rynek finansowy oferuje wiele metod i narzędzi umożliwiających finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Decyzje dotyczące wyboru źródeł finansowania działalności spółki mają wpływ na efektywność jej funkcjonowania, natomiast niewłaściwe ich zastosowanie może również doprowadzić do kłopotów.

question-mark-1872665_1920

Dlaczego warto:

 • ograniczenie ryzyka występującego przy finansowaniu zadań
 • zapewnienie pełnej kontroli przepływów finansowych
 • zapewnienie najniższych kosztów pozyskania finansowania
 • zbudowanie podstawy do trafnego opracowania dokumentacji
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa przy maksymalizacji rozwoju spółki

Jak pracujemy na Wasz sukces:

ETAP 1 – przygotowawczy

 • diagnozujemy Wasze potrzeby
 • analizujemy sytuację finansową spółki
 • opracowujemy rzetelną analizę pozwalająca dobrać najbardziej korzystny sposób finansowania
 • wskazujemy możliwe sposoby finansowania planowanego zadania
 • porównujemy źródła finansowania
 • określamy uwarunkowania formalno-prawne proponowanej ścieżki
 • przeprowadzamy symulacje przychodów, kosztów i wyniku finansowego w zakresie rachunku zysków i strat z uwzględnieniem obciążeń
 • przeprowadzamy symulacje zestawień bilansowych z uwzględnieniem majątkowych konsekwencji związanych z realizacją inwestycji
 • analizujemy sytuację wynikową oraz majątkowo-kapitałową zaproponowanych modeli finansowych
 • przeprowadzamy kalkulacje zdolności kredytowej spółki przy obecnej strukturze przychodowo-kosztowej, przy zachowaniu płynności finansowej i dodatnich przepływów finansowych
 • przedstawiam wnioski i rekomendacje

ETAP II – realizacyjny

 • przygotowujemy całościową dokumentację (w tym zapytania ofertowe)
 • realizujemy najkorzystniejszy dla Państwa scenariusz
 • udzielamy wyjaśnień w trakcie postępowania
 • weryfikujemy zapisy umów
 • przeprowadzamy negocjacje z wybranym oferentem, zarówno w zakresie ceny oferty, jak i zapisów umowy
 • opracowujemy dokumentację z postępowania wraz z oceną złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji najkorzystniejszej oferty
 • gwarantujemy stałe wsparcie doradcze oraz prawno-ekonomiczne na każdym etapie współpracy