PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jeden z niedocenianych sposobów realizacji i finansowania zadań inwestycyjnych w samorządach. Choć staje się on coraz bardziej powszechny, to jednak skala zrealizowanych projektów w dalszym ciągu jest niewielka (pokutuje mit czwartego ”P”) mimo, że zastosowanie tej formuły pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści dla docelowych odbiorców (mieszkańców) i samych samorządów.

Pamiętać jednak należy, że decyzja o realizacji inwestycji w tej formule powinna zostać poprzedzona rzetelną analizą merytoryczną, ekonomiczno-finansową i prawną, a dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz profesjonalnym i kompleksowemu podejściu do przygotowania tego procesu, masz gwarancję, że będzie on przygotowany w sposób bezpieczny i efektywny z punku widzenia interesów Twojego samorządu.

Untitled design(1)

Dlaczego warto:

 • możliwość realizacji projektu poza wskaźnikiem z art. 243 ustawy o finansach publicznych
 • optymalizacja poziomu jakości świadczonych usług publicznych
 • możliwość realizacji kilku projektów inwestycyjnych jednocześnie
 • korzystanie z prywatnego kapitału i ze specjalistycznego know-how / efektywności / innowacji
 • realizacja projektu na czas oraz zgodnie z zaplanowanym budżetem

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji zadłużenia.

 • przeprowadzamy wstępną analizę możliwości realizacji przedsięwzięcia, w tym:
  • diagnoza potrzeb/oczekiwań JST
  • zdefiniowanie projektu
 • opracowujemy analizę przedrealizacyjną – ocenę efektywności, w skład której wchodzi:
  • doradztwo prawno-organizacyjne
   • analiza stanu faktycznego oraz informacji i dokumentów przekazanych przez JST
   • wstępna analiza interesariuszy
   • analiza organizacyjno-prawna
   • wstępna analiza ryzyka
   • rekomendacja najbardziej efektywnej formy realizacji projektu,
   • badanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych - TEST RYNKU
  • doradztwo ekonomiczno-finansowe
   • analiza ekonomiczno-finansowa projektu
  • doradztwo techniczne (opcjonalnie)
 • kompleksowo doradzamy na etapie procedury wyboru partnera prywatnego
 • przygotowujemy projekty umów o partnerstwie publiczno-prywatnym