PROGRAMY NAPRAWCZE W JST

money-2180330_1920

Sytuacja finansowa samorządów od wielu lat nie napawa optymizmem. I choć budżety z roku na rok wzrastają, to jednak koszty wynikające z potrzeb i oczekiwań ich mieszkańców także rosną.

W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do niespełnienia wskaźników z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych. W takim przypadku samorząd będzie zobowiązany do opracowania wdrożenia programu postępowania naprawczego.

Jeśli Twojemu samorządowi grozi taka sytuacja, to nasi eksperci wskażą Ci rozwiązania znacząco podnoszące szansę na skuteczność realizacji takiego programu.

Jak pracujemy na Wasz sukces:

 • Opracowujemy program naprawczy, który obejmuje m.in.:
  • analizę finansów JST,
  • przedstawienie planu działań naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania,
  • określenie przewidywanych efektów finansowych zalecanych decyzji oraz wyjaśnienie metodologii przeprowadzonych obliczeń,
  • analizę dostępnych metody restrukturyzacji zobowiązań.
  • dobór optymalnego sposobu konsolidacji/restrukturyzacji długu, gwarantujący spełnienie wskaźników z art. 243 UOFP.
 • Przedstawiamy obecną sytuację oraz kierunki działań Radnym.
 • Przygotowujemy projekt uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
 • Wspieramy w procesie uzyskania pozytywnej opinii z RIO w przedmiocie opracowania.
 • Przeprowadzamy restrukturyzację zadłużenia.