Poprzez przekształcenie zakładu budżetowego w spółki prawa handlowego, można znacznie efektywniej zarządzać powierzonym mu majątkiem, a także być istotnym ogniwem przy realizacji inwestycji komunalnych.

Powołanie takiej spółki, może nieść za sobą m.in. wyłączenie swojego zadłużenia z ograniczeń stosowanych wobec samorządów oraz możliwość pełnego odzyskiwania podatku VAT, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

Jednak w przypadku ostatniego zdania, należy pamiętać, że: decyzje związane z korzystaniem z finansowania, powinny zostać poprzedzone rachunkiem ekonomicznym, a nie wyłącznie sposobem klasyfikacji określonych tytułów dłużnych.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • opracowujemy analizę ekonomiczno-prawną uwarunkowań procesu przekształcenia zakładu budżetowego spółkę prawa handlowego,

  • opracowanie koncepcji powołania spółki komunalnej,
  • przeprowadzenie analizy ekonomiczno-prawna przedsięwzięcia,

  • opracowanie koncepcji wniesienia do spółki majątku i pracowników jst związanych z powierzonymi spółce zadaniami.

 • przygotowujemy:

  • dokumenty niezbędnego powołania zarządu oraz rady nadzorczej spółki,
  • projekty uchwały w sprawie utworzenia spółki komunalnej,

  • projekt umowy spółki (aktu założycielskiego),

  • wnioski o rejestrację spółki do krajowego rejestru sądowego oraz do ewentualnych pozostałych organów,

  • iplan kont dla spółki,

  • politykę rachunkowości spółki,

  • system raportowania zarządczego i właścicielskiego spółki – propozycja,

  • ustalenie wskaźników oceny względnej oraz dynamicznej.

 • uczestniczymy w spotkaniach i rozwiewamy wątpliwości,

 • wspieramy, na każdym etapie współpracy.