TWORZENIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Obiektywnie określimy zasadność utworzenia spółki.

Określimy sposób powierzania zadań.

Przygotujemy umowy i dokumenty finansowe.

Samorządy nieustannie szukają efektywniejszych sposobów wykonywania swoich zadań własnych, a w ślad za tym idzie znalezienie także sposobów i źródeł ich finansowania.

W tym celu tworzone są spółki komunalne. W ostatnich latach można zauważyć istotne przyśpieszenie w ich powstawaniu.

Untitled design

Dlaczego warto:

 • w spółkach prawa handlowego można znacznie efektywniej zarządzać powierzonym im majątkiem, a także być istotnym ogniwem przy realizacji inwestycji komunalnych
 • możliwość pełnego odliczenia podatku VAT, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji
 • możliwość wyłączenia finasowania swoich inwestycji z ograniczeń stosowanych wobec samorządów (art. 243 ustawy o finansach publicznych)Jednak w przypadku ostatniego zdania, należy pamiętać, że: decyzje związane z korzystaniem z finansowania, powinny zostać poprzedzone rachunkiem ekonomicznym, a nie wyłącznie sposobem klasyfikacji określonych tytułów dłużnych (patrz ANALIZY PRZEDREALIZACYJNE (PRZEDINWESTYCYJNE)

Jak pracujemy na Wasz sukces:

ETAP 1 – przygotowawczy

 • opracowujemy koncepcję powołania spółki komunalnej lub przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę, w tym m.in. dajemy rekomendacje co do celowości powołania spółki
 • przygotowujemy analizę ekonomiczno-prawną uwarunkowań procesu przekształcenia zakładu budżetowego spółkę prawa handlowego lub utworzenia spółki, w tym m.in.:
  • opracowujemy biznesplan spółki
  • analizujemy możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz (zdolności kredytowej)
 • porównujemy skutki finansowe dla JST – sytuacja obecna a Spółka
 • prezentujemy wyniki przed Radą

ETAP II – realizacyjny

 • opracowujemy dokumenty niezbędne do powołania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki
 • opracowujemy projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki komunalnej
 • opracowujemy projekt umowy spółki (aktu założycielskiego)
 • sporządzamy stosowne wnioski o rejestrację spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do ewentualnych pozostałych organów
 • opracowujemy planu kont dla spółki
 • sporządzamy Politykę rachunkowości spółki
 • proponujemy system raportowania zarządczego i właścicielskiego spółki
 • ustalamy wskaźniki oceny względnej oraz dynamicznej
 • zawsze uczestniczymy w spotkaniach i rozwiewamy wątpliwości oraz wspieramy, na każdym etapie współpracy