Planowanie inwestycji, zwłaszcza tych o wysokich nakładach, może rodzić wiele pytań i problemów. My wiemy jak istotna jest analiza przedsięwzięcia oraz zaplanowanie optymalnej ścieżki finalizującej jego realizację. Brak przeanalizowania możliwych scenariuszy realizacji i finansowania inwestycji, może doprowadzić do popełnienia błędów, które mogą skutkować problemami finansowymi samorządu.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, pomożemy Państwu zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.


Korzyści wykonania analizy przed realizacyjnej:
 • dobór właściwego narzędzia i struktury finansowania,

 • podejmowanie racjonalnych decyzji,

 • kontrola finansów,

 • efektywne działanie,

 • mniejsze ryzyko popełnienia błędów np. proceduralnych,

 • niższe koszty zaangażowania – poprzez zminimalizowanie pomyłek,

 • bezpieczeństwo postępowania.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • obiektywnie oszacowujemy zdolności inwestycyjne,

 • przeprowadzamy analizę pod kątem prawno-ekonomicznym,

 • określamy optymalny sposób zrealizowania przedsięwzięcia,

 • rekomendujemy najbardziej efektywne formy realizacji projektu,

 • wskazujemy najlepszy sposób jej finansowania,

 • wskazujemy ryzyka i proponujemy ich zminimalizowanie.