Cel opracowań
 • ułatwienie modelowania oraz efektywne zarządzanie finansami,

 • zbudowanie silnego punktu odniesienia do dalszych działań,

 • wskazanie przyczyn wysokich i szybko rosnących kosztów,

 • wskazanie dotyczące racjonalizacji kosztów,

 • wskazanie możliwych oszczędności.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • przeprowadzamy audyty wewnętrzne w samorządach, w których kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł,

 • opracowujemy analizy finansowo-organizacyjne oświaty,

 • opracowujemy analizy ekonomiczno-finansowe funkcjonowania zakładów gospodarki komunalnej,

 • przygotowujemy ocenę funkcjonowania jednostek organizacyjnych JST,

 • przeprowadzamy analizy i oceny sytuacji finansowej JST,

 • wykonujemy oceny dokonywania wydatków ze środków publicznych,

 • porównujemy źródła finansowania i rekomendujemy te, które są najlepsze        w danej sytuacji.