To, czym samorząd dysponuje obecnie i będzie dysponował w przyszłości, w dużej mierze zależy od dzisiejszych decyzji, a podstawą budowy prognoz jest trafna diagnoza przeszłego oraz teraźniejszego stanu zjawisk budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna:
 • określać możliwości inwestycyjne,

 • wskazywać newralgiczne miejsca w budżecie,

 • wyznaczać średniookresową strategię finansową rozwoju samorządu,

 • przewidywać konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji,

 • pomóc efektywnie zaplanować wykorzystywanie finansowych instrumentów długookresowych,

 • ułatwić podejmowanie decyzji o wielkości i okresie zadłużania się,

 • poprawić przewidywalności systemu finansowego.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • tworzymy modele finansowe pomagające podejmować właściwe decyzje co do sposobów realizacji i finansowania inwestycji,

 • wspieramy w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej,

 • aktualizujemy/weryfikujemy wieloletnią prognozę finansową,

 • doradzamy na każdym etapie przygotowywania WPF.