ZLECANIE ZADAŃ WŁASNYCH JST W TRYBIE PRZEPISÓW DOT. IN-HOUSE

Przepisy ustawy o gospodarce komunalnej dopuszczają co do istoty dwie możliwości przekazania zadań własnych JST gminnej spółce komunalnej:

  • spółka komunalna może realizować zadania własne gminy jak swoje zadania statutowe,
  • przekazanie zadań przez JST własnej spółce komunalnej zwane jest zamówieniem, czy zleceniem in house.

Różnice w stosowanych rozwiązaniach wynikają z charakteru przekazywanych zadań czy możliwych przepływów pieniężnych.

Aby w sposób prawidłowy powierzyć zadania własne swojej spółce komunalnej, należy do tego podejść nie tylko od strony prawnej, ale i finansowej, gdyż nie chodzi oto, aby spółka realizowała jakieś zadania, ale przede wszystkim, aby kosztowało nas to w sposób optymalny.

Dlatego ważne, aby osoby przygotowujące takie opracowania, na bazie których podejmowane będą decyzję, których skutki ponosić będziemy przez lata, miały - zarówno wiedzę prawniczą i finansową zarówno w sferze przedsiębiorstw komunalnych, jak i samego samorządu.

dreamstime_m_112470689

Dlaczego warto:

  • rzetelna ocena skutków takich działań dla JST
  • ograniczenie ryzyk występujących przy przygotowywaniu i funkcjonowaniu tego typu rozwiązań
  • pełna kontrola całego procesu
  • bezpieczeństwo przy maksymalizacji rozwoju spółki

Proponowana przez nas analiza może składać się z dwóch elementów, uzależnionych od tego, czy planujemy dopiero utworzyć spółkę komunalną czy taką spółkę już mamy.

ELEMENT PIERWSZY

  • raport stwierdzający, czy pod kątem finansowym istniejąca lub planowana do utworzenia spółka komunalna może świadczyć na rzecz JST (jej właściciela) usługi w danym zakresie w trybie zamówienia „in-house” w myśl PzP

ELEMENT DRUGI

  • weryfikacja ceny świadczenia wyżej wymienionej usługi