Pp

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY https://contrabanda.pl/

(dalej „Polityka”)

A. Wprowadzenie

Korzystając ze strony internetowej https://contrabanda.pl/ i jej podstron (dalej „Strona”) przekazujesz dane dotyczące swojej tożsamości.

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Wszystkie nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikają z naszych starań mających na celu zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie wynikającym z przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Niniejsza Polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, tj.:

 • jakie dane przetwarzamy,
 • w jakim celu,
 • czy ich podanie jest konieczne,
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych,
 • jakie przysługują Ci uprawnienia.

Jednocześnie zwracamy Twoją uwagę, że w ramach Strony zamieszczane są również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych lub podczas korzystania ze Strony na Twoim urządzeniu końcowym mogą zostać zamieszczone pliki Cookies, abyś mógł korzystać z funkcjonalności Strony (np. Facebook, LinkedIn, YouTube). Każdy z tych dostawców sam określa zasady korzystania z plików Cookies, na które nie mamy wpływu, dlatego zalecamy Ci abyś zapoznał się z politykami prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies tych dostawców.

B. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy w ramach Twojego korzystania ze Strony jest:

Daniel Majchrzak, prowadzący działalność pod firmą CONTRABANDA Daniel Majchrzak, adres: os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, NIP: 6331990844, REGON: 240452383

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod powyższym adresem lub adresem e-mail: daniel@contrabanda.pl.

Pamiętaj, że może zdarzyć się, że Twoje dane zostaną przekazane również partnerom, czyli stronom trzecim, które z nami współpracują. W takim wypadku administratorem Twoich danych osobowych może zostać również taki partner.

C. Rodzaje danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w związku z Twoim korzystaniem ze Strony:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail czy numer telefonu, które podajesz, kontaktując się z nami poprzez witrynę internetową, np. korzystając z formularza kontaktowego;
 4. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 5. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 6. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Pamiętaj, że zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych. Ujawniając nam te dane oświadczasz, że taką zgodę uzyskałeś.

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce lub na w odpowiednim miejscu na Stronie. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 3. odpowiedzi na Twoje zapytania, w tym w postaci przesyłania oferty;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom i
 5. innych zastosowań.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej znajdują się te podstawy prawne przetwarzania Twoich danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda – w przypadkach, kiedy udzielenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie jest niezbędne;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, odpowiedź na żądanie – w przypadkach, kiedy realizujemy dla Ciebie umowę lub odpowiadamy na Twoje żądanie (np. kontaktu);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli zobowiązanie prawne – w przypadkach, kiedy na gruncie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes – w przypadkach, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia przez nas działalności i nie koliduje to z prawem do poszanowania Twojej prywatności;
 • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli roszczenia prawne – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przysługujących nam roszczeń prawnych.

F. Ujawnianie Twoich danych osobowych, odbiorcy Twoich danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce. Każde takie ujawnienie ma swoje podstawy w przepisach prawa i jest ograniczone do niezbędnego zakresu. W przypadku naszych kontrahentów, zawsze dbamy, aby zostały zawarte między nami odpowiednie umowy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. podmiotom, z którymi współpracujemy i które pomagają nam świadczyć usługi.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Polityce nie będziemy udostępniać osobom trzecim Twoich danych osobowych.

G. Zachowywanie danych osobowych

W niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące czasu przetwarzania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Twoje dane przetwarzamy przez okres zgodny z celem przetwarzania:

 1. W przypadku realizacji umowy lub żądania, rzez okres niezbędny do czasu zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. W przypadku realizacji obowiązków prawnych, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W przypadku naszego uzasadnionego interesu, przez okres niezbędny do realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Przechowujemy wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Korzystamy z najwyższych standardów, które pozwalają nam na utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych.

Jednocześnie zwracamy Twoją uwagę, że transmisja informacji przez Internet zawsze pozostaje potencjalnie niebezpieczna i pełne bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

I. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Musimy jednak wskazać, że w niektórych przypadkach niepodanie tych danych może uniemożliwić realizację niektórych działań, np. nie skontaktujemy się z Tobą, jeśli nie podasz nam swoich danych kontaktowych. Podanie niektórych danych może też być niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

J. Nowelizacje

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana poprzez zamieszczenie na Stronie jej nowej wersji. Polecamy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie postanowienia. Przy okazji zmiany postanowień niniejszej Polityki, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej Stronie.

K. Twoje prawa

Na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO, masz następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu – czyli prawo dowiedzenia się czy przetwarzamy Twoje dane i uzyskania ich kopii (pierwsza kopia jest darmowa, z każdą kolejną możemy pobierać stosowną opłatę),
 • prawo do sprostowania – czyli prawo poprawienia niekompletnych lub błędnych danych,
 • prawo do usunięcia – czyli prawo do usunięcia przez nas Twoich danych, tzw „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli prawo do ograniczenia sposobu oraz zakresu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – czyli prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu, jeśli jego podstawą jest nasz uzasadniony interes,
 • prawo do przenoszenia – czyli prawo do otrzymania swoich danych  sposób dostępny i możliwy do oczytania np. w pliku Excel i prawo do żądania przesłania ich do innego podmiotu;
 • prawo do cofnięcia zgody – czyli prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda;
 • prawo do złożenia skargi d organu nadzorczego – którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

M. Ciasteczka (Cookies)

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Nasza Strona korzysta z plików Cookie. Plik Cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

W ramach Strony możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „trwałe” – przechowywane w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu;
 • „własne” – zamieszczane przez Stronę;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Strona.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
 • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
 • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
  przeglądania”.

Przy czym zwracamy uwagę, że usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.