Analiza sytuacji finansowej miast i gmin województwa lubuskiego na zamknięciu roku 2020

Opracowanie powstało na podstawie informacji zawartych w zbiorczych sprawozdaniach z wykonania dochodów i wydatków za miesiąc grudzień 2020 roku, dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, opublikowanych 10 marca 2020 roku.

W niniejszym raporcie, opierając się na przykładzie samorządów woj. lubuskiego, podjęliśmy próbę odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jak naprawdę wyglądała kondycja finansowa samorządów ziemi lubuskiej na zamknięciu roku 2020?
  • Czy słuszne są twierdzenia, że wsparcie państwa dla samorządów było wystarczające, by zniwelować negatywne skutki COVID-19 dla ich sytuacji finansowej?
  • Czy tylko pandemia miała wpływ na sytuację finansową JST?

Badaniem zostały objęte wszystkie 82 miasta, gminy oraz miasta na prawach powiatu z województwa lubuskiego:

  • 2 miasta na prawach powiatu,
  • 7 gmin miejskich,
  • 39 gmin wiejskich,
  • 34 gmin wiejsko-miejskich.

Czytaj cały raport: Analiza sytuacji finansowej miast i gmin województwa lubuskiego na zamknięciu roku 2020