parallax background

Nasze osiągnięcia

4330000000
  złotych pozyskanych na inwestycje przy naszym wsparciu
 • 99%
 
3800
  pracowników admin. Publicznej i Samorządowej uczestniczących w naszych szkoleniach
 • 70%
 
1042
  wykonanych analiz, biznesplanów i studiów wykonalności
 • 45%
 
289
  przygotowanych emisji obligacji komunalnych i spółkowych
 • 35%
 
151
  projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych
 • 25%
 
19
  lat doświadczenia
 • 15%
parallax background

Nasze kompetencje

Jak pracujemy na sukces JST

Samorządy o nas

 • (…) W całym procesie przygotowania przedsięwzięcia (…) pracownicy spółki oferowali fachową pomoc w zakresie doradztwa prawnego i finiszowego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że emisja obligacji Gminy Pawłowice przygotowana przez spółkę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. zakończyła się sukcesem.  
  Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice
  Gmina Pawłowice
 • Gmina Ornontowice pragnie polecić usługi firmy ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z Poznania jako rzetelnego, odpowiedzialnego partnera. (…) Firma ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem, z którym zamierzamy współpracować przy realizacji następnych przedsięwzięć.
  Celina Nowak – Skarbnik Gminy Ornontowice
  Gmina Ornontowice
 • Gmina Jarocin rekomenduje firmę (…) jako doradcę w zakresie zarządzania Wieloletnią Prognozą Finansową. Firma (…)  świadczy Gminie stałe usługi doradcze przede wszystkim o charakterze strategicznym i wieloletnim: wielowariantowe przygotowanie WPF, finansowanie inwestycji, emisja obligacji, opracowanie polityki długu. Z pełnym przekonaniem można zarekomendować firmę ProPOLIS Consulting sp. z  o.o. jako profesjonalnego partnera dla jednostek samorządu terytorialnego. Witosław Gibasiewicz – I Zastępca Burmistrza Jarocina
  Witosław Gibasiewicz – I Zastępca Burmistrza Jarocina
  Miasto Jarocin
 • ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. i ludzie, którzy tworzą tę firmę to profesjonalizm w każdym calu. Firma jako doradca w procesie emisji obligacji komunalnych, wykazał się pełną rzetelnością w dziedzinie doradztwa prawnego i finansowego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. (…) W imieniu Powiatu Wielickiego, rekomenduję każdemu, kto ceni sobie połączenie rzeczowości z wysokim nastawieniem na relacje.
  Łukasz Sadkiewicz – Wicestarosta Wielicki
  Starostwo Powiatowe w Wieliczce
 • Miasto i Gmina Kórnik  rekomenduje firmę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako przy realizacji procesu związanego emisją obligacji komunalnych. (…) Pracownicy firmy ProPOLIS Sp. z o.o. wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień prawno-finansowych i dużym własnym zaangażowaniem, co w efekcie pozwoliło Miastu na wyemitowanie obligacji na najkorzystniejszych warunkach.  
  Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
  Miasto i Gmina Kórnik
 • Miasto Radlin rekomenduje firmę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako doradcę w zakresie realizacji procesu emisji obligacji komunalnych. (…) Zespół ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. przekonał nas do siebie rzetelnym podejściem do świadczonych usług oraz gruntowną wiedzą z zakresu finansów komunalnych, popartą bogatym doświadczeniem. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. każdemu, kto ceni wysokie standardy pracy.  
  Zbigniew Podleśny – Zastępca Burmistrza Radlina
  Miasto Radlin
 • Gmina Działoszyn rekomenduje firmę ProPOLIS Sp. z o.o. z Poznania jako Doradcę w zakresie emisji obligacji. (…) Pracownicy firmy ProPOLIS Sp. z o.o. wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień prawno-finansowych i dużym własnym zaangażowaniem i terminowością.
  Rafał Drab – Burmistrz Gminy Działoszyn
  Gmina Działoszyn
 • Firma ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z Poznania wykonała (…) analizę prwano-finansowo-podatkową sposobów finansowania zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu ZOZ w Wągrowcu z uwzględnieniem wpływu inwestycji na budżet Powiatu. (…) prace wykonane zostały w sposób rzetelny, terminowy i profesjonalny, spełniając stawiane przez Powiat Wągrowiecki oczekiwania.
  Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki
  Powiat Wągrowiecki
 • Firma Pro POLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trakcie realizowania projektu dla naszego Miasta wykazała się dużym poziomem profesjonalizmu. Realizacji projektu towarzyszyło wysokiej jakości przygotowanie merytoryczne konsultantów i materiałów, terminowość, uwzględnienie potrzeb klienta i proponowanie dostosowanych rozwiązań. (…) Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę Pro POLIS Consulting Sp. z o.o. jako godnego i solidnego partnera.
  Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna
  Miasto Olsztyn
 • Gmina Chocianów rekomenduje firmę ProPOPLIS Sp. z o.o. z Poznania jako Doradcę przetargowego przy realizacji emisji obligacji komunalnych. (…) wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień finansowo-prawnych oraz dużym zaangażowaniem. (…) Gmina Chocianów poleca jej usługi, jako dające gwarancje powodzenia przy realizacji tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest emisja obligacji komunalnych.
  Franciszek Skibicki – Burmistrz Chocianowa
  Gmina Chocianów
 • (…) chcielibyśmy zarekomendować Firmę ProPOLIS Sp. z o.o. z Poznania jako doradcę przy emisji obligacji komunalnych. (…) Przebieg współpracy pozwala stwierdzić, że Firma ProPOLIS Sp. z o.o.  jest instytucją w pełni wiarygodną i świadczącą swe usługi na najwyższym poziomie.
  Andrzej Potępa – Starosta Brzeski
  Powiat Brzeski
 • (…) Pracownicy firmy ProPOLIS Consulting Sp. Z o.o. wykazali się odpowiednim przygotowaniem, wysokim poziomem zaangażowania oraz profesjonalizmem. (...) Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i jej efektów, co powoduje, że możemy polecić ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., jako solidnego partnera biznesowego.
  Tadeusz Dzwonkowski – Starosta Tczewski
  Powiat Tczewski
 • (…) Firma wykazała się dużym poziomem profesjonalizmu. Realizacji projektu towarzyszyło wysokiej jakości przygotowanie merytoryczne konsultantów i materiałów, terminowość, uwzględnianie potrzeb klienta i proponowanie dostosowanych rozwiązań. Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę jako godnego i solidnego partnera.
  Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski
  Powiat Nowotarski
 • (…) Z czystym sumieniem rekomenduję ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. każdemu, kto ceni sobie wysokie standardy pracy. Miasto Brzeziny poleca jej usługi, jako dające gwarancję powodzenia przy realizacji tak ważnych działań, jakimi są analizy finansowe JST oraz emisja obligacji komunalnych.
  Roman Sasin – Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny
  Miasto Brzeziny
 • Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki poleca firmę ProPOLIS Consulting Sp.z o.o. z Poznania jako rzetelnego, odpowiedzialnego partnera (...) z którym zamierzamy współpracować przy realizacji następnych przedsięwzięć.
  Tadeusz Teterus - Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki
  Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 • (..) Pracownicy firmy ProPOLIS Consulting Sp.z o.o.cechują się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem oraz rzetelnym podejściem do pracy, czym sprawili, że rekomendujemy usługi ProPOLIS Consulting Sp.z o.o., szczególnie w zakresie analiz finansowych JST oraz emisji obligacji.
  Marta Tylek - Skarbnik Województwa Małopolskiego
  Województwo Małopolskie
 • (...) Firma ProPOLIS Consulting Sp.z o.o. jest w pełni przygotowana do świadczenia usług na najwyższym poziomie. To partner godny zaufania.
  Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
  Miasto Jastrzębie-Zdrój
 • Miasto Świdnica rekomenduje firmę ProPOLIS Consulting Sp.z.o.o z Poznania (...) Zespół ProPOLIS Consulting Sp.z o.o. przekonał nas do siebie rzetelnym podejściem do świadczonych usług oraz gruntowną wiedzą z zakresu finansów komunalnych, popartą bogatym doświadczeniem
  Marek Suwalski - Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica
  Miasto Świdnica
 • (...) Pragnę polecić ProPOLIS Consulting Sp.z o.o. jednostkom samorządu terytorialnego poszukującym profesjonalnych usług doradzych (...) jest to firma będąca partnerem profesjonalnym, solidnym i wiarygodnym, w pełni zasługującym na rekomendację.
  Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowy Targ
  Miasto Nowy Targ
 • Gmina Suszec rekomenduje firmę ProPOLIS Consulting Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu (...) Spółka wykazała się pełną rzetelnością w dziedzinie doradztwa prawnego i finansowego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.
  Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec
  Gmina Suszec
 • (...) Miasto Słupsk rekomenduje usługi świadczenia przez Spółkę jako dające gwarancję powodzenia przy realizacji tak ważnych działań, jakimi są analizy finansowe jednostek samorządowych (...) można polecić ProPOLIS Consulting Sp.z o.o. jako solidnego partnera dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupsk
  Miasto Słupsk